Een doorlpoende opdracht om elke maand een foto te presenteren met een specifieke letter als titel