Na de verkiezing van een nieuw bestuur is gebleken dat het ontbreken van statuten voor allerlei problemen kan zorgen. In eerste instantie zijn er de werking van een club, subsidies, financiën,…

Om dit soort zaken proper te regelen zijn we overgegaan tot het opstellen van onze statuten. Deze zijn statuten worden elk jaar terug goedgekeurd of aangepast tijdens de algemene vergadering

Statuten Fotoclub Amfograf Itegem

Bij toetreding van een nieuw lid gaan we deze persoon vragen om deze statuten te lezen en aanvaarden (net zoals alle anderen voor hen gedaan hebben)

Nota: deze statuten zijn gemaakt op basis van de door de bank opgelegde regels voor een feitelijke vereniging die een rekening wenst te openen.

Volgende Algemene vergadering is voorzien op 19 November 2024